Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου

Όνομα : Έλενα Γιαννουλάτου

Θέση : Υπεύθυνη Λειτουργός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Τηλέφωνο : 22601232

Τηλεομοιότυπο : 22602750

Email : eyianoulatou@cssda.gov.cy


CY E-invoicing

CY E-invoicing - Local Authorities

EU Flag

INEA

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ενέργιας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

CYS

 Κυπριακά Ταχυδρομέια

Goldman Solutions & Services

TALOS

Deloitte

Boomertel