Επικοινωνία

Ελένη Γιαννουλάτου
Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Τηλ.: 22601232
e-mail: eyianoulatou@cssda.gov.cy


CY E-invoicing

CY E-invoicing - Local Authorities

EU Flag

INEA

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ενέργιας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

CYS

 Κυπριακά Ταχυδρομέια

Goldman Solutions & Services

TALOS

Deloitte

Boomertel